Obote, (Apollo) Milton

Milton Obote.Peter Kemp/AP