Parthenon

Parthenon, on the Acropolis, Athens, by Ictinus and Callicrates, 447–432 Alison Frantz