ballet position

Arabesque executed by Natalya Bessmertnova, with Nikolay Fadeychev, of the Bolshoi Ballet; Swan Novosti—Sovfoto